fbpx

Akkoorden

Algemeen

Een akkoord is een samenklank van drie of meer tonen, deze klinken dus tegelijk. Een ander betekenis van een samenklank is een Harmonie. Akkoorden kan je op akkoord instrumenten spelen. Dit zijn bijvoorbeeld de piano, gitaar of keyboard. Je hoeft echter alleen niet altijd één instrument te gebruiken om een akkoord te laten klinken. Dit kan namelijk ook door middel van verschillende instrumenten, zoals zang, tegelijkertijd te laten spelen op een verschillende toonhoogte die in het akkoord hoort.
In de pop en jazz staan akkoorden vaak in een vaste volgorde die herhaald wordt, bijvoorbeeld in de coupletten van een liedje. Dit noem je een akkoordschema. Een Akkoordschema word gebruikt om de akkoorden op te schrijven met behulp van akkoordsymbolen. Een akkoordschema word geschreven door een notatie van een akkoord in één of meer letters, en eventueel cijfers. Bijvoorbeeld: Am, Am7, D7 etc. \

Akkoord symbolen

In de muziekwereld van pop en jazz, gebruikt men vaak akkoordsymbolen. Dit doen ze omdat ze dan niet alles in noten op te hoeven schrijven. Om van noten een akkoordsymbool te maken horen wel regels in de muziekwereld.
– Een hoofdletter geeft de grondtoon van het akkoord aan. (C of Am)
– Alleen een hoofdletter betekent een majeur akkoord. De toevoeging ‘m’ betekent mineur.
– Alleen een hoofdletter betekent een drieklank. De toevoeging van een cijfer betekent een vierklank. Het cijfer is de toon die toegevoegd wordt. (Bijvoorbeeld C7, de 7 is de zevende noot vanaf de grondtoon die word toegevoegd aan het akkoord.) 

Basisakkoorden

In de muziekwereld heb je basis akkoorden. Dit zijn, mineur en majeur akkoorden. Deze akkoorden worden dan ook wel een drieklank akkoord genoemd.

Een drieklank akkoord is een akkoord met drie tonen. Een basisakkoord is opgebouwd uit 3 toetsen of tonen van bepaalde intervallen. Die toetsen/tonen noemen we, grondtoon, terts en kwint. Je kan af en toe al zien dat een drieklank mineur of majeur is. Dit is namelijk omdat de eerste terts groot (majeur) of klein (mineur) kan zijn.
– Een majeur basis akkoord bestaat uit, grondtoon, grote terts en een kwint.
– Een mineur basis akkoord bestaat uit, grondtoon, kleine terts en een kwint.

De naam van een drieklank bestaat altijd uit 2 delen, de grondtoon van het akkoord en of het mineur of majeur is. Er zijn verschillen in hoe je een mineur en een majeur akkoord moet opschrijven. Een majeur akkoord moet je namelijk alleen de grondtoon in een hoofdletter schrijven. Bij een mineur akkoord moet je, net zoals bij een majeur akkoord, de grondtoon in een hoofdletter schrijven maar dan krijgen ze allemaal een ‘m’ er bij. Een m van mineur. Zo kan je bijvoorbeeld makkelijk het akkoord A majeur en mineur uit elkaar houden. A en Am.