fbpx

Coda

“Coda” is, net zoals de andere dynamische termen, een Italiaanse word dat “staart” betekent. Een Coda () word gebruikt in een muzikale compositie na de climax en de muzikant naar het einde van het muziek stuk stuurt. Een coda teken word in de muziek genoteerd als een cirkel met een kruist er doorheen.

Wanneer er een Coda teken genoteerd is, vaak word dit gedaan met een “kleinere coda teken” of met “al coda” voor het teken, betekent dit dat de musici bij het herhalen van het stuk, bij het coda teken, naar het tweede teken moet springen om daar het einde van de compositie te bereiken. (vaak is het tweede coda teken aan het einde van een compositie genoteerd.)

Da Capo al Coda/Da Segno al Coda (D.C. al Coda/D.S. al Coda)

Om alles nog een beetje moeilijker te maken, bestaan er ook tekens waarbij de functie weer totaal anders is. Dan spreken we over een “Da Capo al Coda” of een “Dal Segno al Coda.” De functie hiervan is om vanaf een bepaald punt de compositie te herhalen, maar tegelijkertijd over te gaan naar het einde (een Coda). Dit kan je zien, doordat er ergens boven de matenbalken een teken staat. Het voorbeeld hiernaast laat een coda teken zien.

Er zijn nog verschillen tussen “D.C. al Coda” en “D.S. al Coda.” Simpel gezegd;

  • C. al Coda herhaalt vanaf het begin tot het codateken en gaat vervolgens naar het coda.
  • S. al Coda herhaalt vanaf het “segno” tegen tot het codateken en gaat vervolgens naar het coda.

Op de foto hierboven, zie je een voorbeeld van een D.C. al Coda.

Op de foto hierboven, zie je een voorbeeld van een D.S. al Coda.